JET日本語學校遠足
 

                           五月,

                           東京漸漸地越來越有夏天的感覺了。

                           五月十一日學校帶大家到葛西臨海公園遠足,

                           我們在那裡烤肉,並進行班級對抗賽,

                           班級與班級間的感情也變得更加和睦。

                            

                               

 

 

 

arrow
arrow

    勝治日本留學機構 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()