1.bmp  
                                                     
 

                                               感謝河合塾外語專門學校日本語學科提供


 

                                      如想分享日本生活各種經驗,請把文章寄szj@szj.com.tw

                            食、衣、住、行、娛樂、異地戀情都熱烈歡迎~
 
 
 
 

    勝治日本留學機構 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()